Товариство з обмеженою відповідальністю «Саміт Моторз Україна» є дочірнім підприємством японської Корпорації «Сумітомо» (Sumitomo Corporation) і здійснює свою діяльність через Дилерські центри «Лексус Сіті Плаза» і «Тойота Сіті Плаза». Безпосередню участь в управлінні компанією беруть керівники з Японії. Компанія має досвід, філософію і розуміння майбутнього на рівні найкращих міжнародних стандартів і відомих світових лідерів.

Одним із важливих принципів своєї діяльності та  важливим фактором успішного розвитку бізнесу компанія визначила пріоритетний захист навколишнього природного середовища та здоров'я людини від негативного впливу відходів чи інших потенційних екологічних ризиків, забезпечення ефективного використання, збереження та відтворення природних ресурсів.

Керівництво і персонал компанії повною мірою усвідомлюють важливість і необхідність впровадження технологій з мінімальним впливом на довкілля.

Для цієї мети, на підприємстві постійно впроваджуються новітні технології та методи зниження впливу на навколишнє середовище, підтримується справність технологічного обладнання, здійснюється моніторинг впливів на екологію, дотримуються обов’язкові нормативи, вимоги, стандарти.

Крім того, компанією було прийнято рішення взяти на себе додаткові зобов’язання і підвищити якість управління впливами на навколишнє природне середовище шляхом долучення до стандарту ISO 14001:2015 «Система екологічного менеджменту».

У квітні 2023 року було оголошено, що компанія «Саміт Моторз Україна» успішно пройшла сертифікацію відповідно до міжнародного стандарту ISO 14001:2015 «Система екологічного менеджменту» та стала першою дилерською мережею (у 2019 році), яка отримала такий сертифікат.

У зв’язку із цим, ТОВ «Саміт Моторз Україна» прагне наступного:

  • Відповідати вимогам законодавства України про охорону навколишнього середовища;
  • Відповідати та виконувати вимоги стандарту ISO 14001:2015;
  • Відстежувати та аналізувати природоохоронні вимоги і своєчасно реагувати на їх зміну;
  • Підвищувати обізнаність і залученість персоналу компанії в сфері охорони навколишнього середовища і забезпечувати належний рівень розуміння важливості екологічних аспектів;
  • Регулярно здійснювати аналіз впливу діяльності компанії на навколишнє середовище; враховувати результати такого аналізу при прийнятті ділових рішень;
  • Вдосконалювати виробничі процеси з метою зменшення негативного впливу на навколишнє середовище;
  • При виборі партнерів і контрагентів враховувати їх відповідність принципам екологічної політики  компанії.

Ці методи дозволятимуть компанії знизити вплив на навколишнє середовище, що і є одним з пріоритетів компанії.